Home / Công Nghệ Thông Tin / Đề xuất thay thế thuật ngữ vắc-xin thành Equus

Đề xuất thay thế thuật ngữ vắc-xin thành Equus

Chúng ta đều biết thuật ngữ vắc-xin khởi hành từ bỏ vaccinia, loại virus hoi bệnh đỗ bò mà khi tiễn đưa chủng cho người lại giúp đề phòng đặt bệnh đỗ mùa (tiếng Latinh vacca nghĩa là “con bò cái”) và bởi thầy thuốc người Anh Edward Jenner đặt xác nhận là người trước hết sử dụng vắc-xin đặt đề phòng bệnh cho con người liền từ bỏ khi khoa học đang chửa biết bản tính mức cạc tác nhân hoi bệnh.

Năm 1796, Edward Jenner trước hết nhỉ cầm ái tình hoi nhiễm bệnh đỗ mùa ở bò chẳng hại đồng người cho đơn cậu bé 8 giai đoạn. Một tháng rưởi sau, cậu bé nhỉ đặt cắn bệnh đỗ mùa thực sự, mà cậu bé chẳng bị lây truyền. Edward Jenner nhỉ tiến hành rà lại vài ba tháng sau và trưởng 5 năm sau đấy. Kết trái đều là như nhau: Người nhỉ qua bệnh đỗ bò đặt bảo vệ khỏi bệnh đồng bệnh đỗ mùa thực sự. Cuối đồng, băng qua đơn mạng quan điểm kháng bác bỏ mức dư luận, phương pháp mức Edward Jenner nhỉ tang vách phổ thông và cạc loại chế phẩm sử dụng cho bệnh nhân đặt bảo vệ chống lại bệnh, đặt gọi là vắc-xin, nhỉ tang vách nổi danh, mà vắc-xin từ bỏ tiếng Latinh là Vacca có nghĩa là “bò cái”.

Tuy nhiên, cận đây, đơn mạng nhà khoa học nhỉ ban bố đơn bài xích báo trên tờ The New England Journal of Medicine, mà theo đấy, nhân loại nếu trưởngm ơn chẳng chỉ bò mặc trưởng ngựa vì nhờ cậy chúng mà loài người đặt bảo vệ chống lại bệnh đỗ mùa.

Các tác giả ghi nhận rằng kể từ bỏ những năm 1930, người ta biết rằng virus đặt sử dụng trong suốt đơn loại vắc-xin khác đồng virus đỗ mùa ở bò. Vì cầm, nó đặt gọi là đơn virus thể nghiệm từ bỏ đơn phẩy chủ vô danh. Năm 1965, Tổ chức y tế thế giới ( WHO) nhỉ chuẩn mực hóa 4 chủng virus nhỉ đặt sử dụng trong suốt cạc chiến dịch tính sổ bệnh đỗ mùa ở người, hoàn tất ra năm 1977.

Các tác giả mức bài xích viết lách trên nhỉ phân tách những mẫu ta vắc-xin cũ nhất đang lưu giữ. Có loại đặt đánh ty H.K. Mulford, ở Philadelphia, Mỹ, sinh sản ra chót năm 1902. ADN đặt phân lập từ bỏ loại vắc-xin nào cận đồng trưởng mẫu ta vắc-xin sau nào đặt sử dụng đặt cắn chủng lầm mẫu ta virus đỗ mùa và đấy chẳng nếu là đỗ mùa ở bò, mà là ở ngựa. Vì trong suốt cạc chú thích mức thầy thuốc Edvarda Jenner đều đề cập rằng trong suốt cạc thể nghiệm mức tui, ông nhỉ sử dụng nguyên liệu chừng từ bỏ trưởng bò và ngựa vì vậy cạc tác giả tin rằng kết trái phân tách trên là đơn luận cứ khoẻ mã ủng hộ luận điểm cho rằng chính virus đỗ mùa ở ngựa là ông cha mức thòng virus đặt sử dụng trong suốt sinh sản vắc- xin. Chính vì cầm, phiên bản điện tử mức mức tập san Science nêu lên câu hỏi rằng liệu chừng chúng ta có vì vậy tráo thuật ngữ vắc-xin vách Equus, có nghĩa là “ngựa” theo tiếng Latinh đặt bày tỏ bụng hàm ân loài phẩy nhỉ có đánh trong suốt việc cứu loài người khỏi căn bệnh hiểm.

Vũ Trung Hương

Comments

comments

Check Also

Vì Sao 6S Plus Độ Lên 2 Camera Thay Vỏ Thành iPhone 8 Plus Như Zin

” thay Vỏ iPhone 6s Plus Lên Thành iPhone 8 Plus ” – đó chính …